top of page
Heidi Teperi kuva 3.jpg

HEIDI TEPERI

Itsetuntemus, resilienssitaidot, itsensä johtaminen

Hyvinvoinnin startissa Heidi Teperi käsittelee itsetuntemusta, resilienssitaitoja ja itsensä johtamista.

Heidi on kasvatustieteen maisteri, työnohjaaja (Story ry) ja intohimoinen itsensä kehittäjä.  Hänen ammatillinen taustansa on yritysmaailmassa erilaisissa HR- ja henkilöstön kehittämistehtävistä. Heidi syventää jatkuvasti osaamistaan ohjaajana ja tällä hetkellä hän opiskelee resilienssivalmentajaksi. Heidiä on aina kiinnostanut ihmisten tukeminen ja valmentaminen muutoksessa tai muuten haastavissa elämäntilanteissa. Hänet tunnetaan vahvana tiimipelaajana, luotettavana ja empaattisena kollegana ja valmentajana, jonka puoleen voi aina kääntyä.

Opettajana Heidi on aidosti kiinnostunut niistä ihmisistä, joiden kanssa hän on tekemisissä. Ohjaustilanteissa vuoropuhelu on keskiössä ja jokainen paikallaolija vaikuttaa siihen, millainen lopputulema jollakin valmennus- tai ohjaustilanteella on. Heidi huomioi kaikki osallistujat ja hänelle on tärkeää, että kaikki saisivat käsiteltävistä teemoista ja sisällöistä mahdollisimman paljon irti itselleen merkityksellisiä asioita. Ohjaamisessa on aina kiinnostavinta jokaisen ohjattavan henkilökohtainen tilanne ja muutosmatka. Parasta on, kun hyvinvointiin ja muutokseen liittyviä asioita päästään käsittelemään yhdessä ja keskustelussa usein syntyvät ne parhaimmat oivallukset.

Heidin asiantuntevassa ohjauksessa opitaan resilienssista eli muutosten kohtaamisen taidoista. Huomio kiinnittyy opiskelijoiden omiin resilienssiominaisuuksiin ja -taitoihin sekä niiden kehittämiseen. Heidi ohjaa havaitsemaan, mihin asioihin omassa elämässä voi itse vaikuttaa ja tukee jokaisen opiskelijan yksilöllistä muutosprosessia tämän toiveiden suuntaisesti.   

Takaisin
bottom of page