Person Writing

SUOMEN KIELI

30.8.-19.11.2021

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Описание курса на русском ниже

Hallitsetko suomen kielen alkeet, mutta tarvitset apua sujuvaan kanssakäymiseen? 
Länsi-Suomen opiston kolmen kuukauden mittaisessa, täysipäiväisessä suomen kielen koulutuksessa saat edellytyksiä työllistymiseen ja jatko-opiskeluun Suomessa.

Suomen kielen koulutuksessa saat rutiinia ja sujuvuutta arjen vuorovaikutustilanteisiin sekä itsevarmuutta ja monipuolisuutta itsesi ilmaisuun. Opit lisää suomalaisesta tapakulttuurista ja yhteiskunnasta sekä suomalaisista perusinstituutioista.
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä käytännön harjoittein, keskustelun ja improvisaation keinoja hyväksi käyttäen. 

Suomen kielen koulutus

Mitä: suomen kielen koulutus

Missä: Länsi-Suomen opisto, Huittinen

Milloin: 30.8.–19.11.2021

Taso: keskitaso

Hinta: 930 € (opetus, aamiainen, lounas)

Majoitus: opistolla voi majoittua, hinnat löydät täältä

Kielikylpy keskellä suomalaista maalaismaisemaa – Tule, opi ja kommunikoi sujuvasti suomen kielellä!

​Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka hallitsevat jo suomen kielen alkeet ja haluavat kehittää lisää kielitaitoaan. Kurssi sopii sekä ulkomaalaisille opiskelijoille että maahanmuuttajille.


Opiskelun aikana opiskellaan suomen kielen perusteita: opiskellaan ja kerrataan kielen perusrakenteet, harjoitellaan ääntämistä sekä kehitetään arkielämän sanavarastoa. Sen ohella perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja suomalaisuuteen. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa yleisen kielitutkinnon keskitasolle.

Suomen kielen opiskelu Länsi-Suomen opistolla

Opiskeluilmapiiri on välitön ja kannustava. Jokainen opiskelija seuraa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa saavuttaakseen henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.
Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia ja lukemista sekä edellyttää myös itsenäistä opiskelua ohjattujen tuntien ulkopuolella. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 Arjen vuorovaikutustilanteet:

 • dialogiharjoitukset

 • vuorovaikutteiset kuuntelutehtävät

 • roolin kautta oppiminen

 • pelit ja leikit (esimerkiksi sanasto- ja rakenneharjoitukset)

 • haastattelut (jokapäiväinen vuorovaikutus)

 • videoinnit (kielen sisäistäminen, palautekanava omasta edistymisestä)


Kulttuurin tuntemus:

 • retket, vierailut (kulttuurin tuntemus)

 • teemapäivät

 • ajankohtaisuus: uutisten seuranta

Kielen rakenteet:

 • kielen perusrakenteiden opiskelu (=kielioppi), kirjalliset harjoitukset (=kirjoittaminen),  

 • puhuminen (=teemat)

 • kuuntelutehtävät

 • suomen kielen eritasoiset harjoitusalustat verkossa (itsenäinen opiskelu rakenteiden hahmottamiseksi sekä sanavaraston laajentaminen)

 • yksilöpalautteet + seuranta


Oppimateriaali: Suomen Mestari 1, 2 ja 3

Opetusta on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.15, 5 tuntia päivässä, 25 tuntia viikossa.
Opettajana toimii Anne Helminen.

Koulutuksen jälkeen: 

 • selviydyt jokapäiväisistä arjen vuorovaikutustilanteista suomen kielellä

 • ymmärrät ja osaat ilmaista itseäsi ymmärrettävästi arjessa suomen kielellä

 • ymmärrät suomalaista tapakulttuuria

 • osaat käyttää ymmärrettävästi suomen kielen perusrakenteita

Opiskelu Länsi-Suomen opistolla

Koulutuksen ajan voit majoittua opiston pihapiirissä historiallisessa miljöössä sijaitsevissa majoitusrakennuksissa. Opiskelu Länsi-Suomen opistolla tarjoaa tilaa ajatella ja kehittää itseäsi yhteisössä. Rauhallinen ja pieni kampusalue Huittisen luonnon ja palveluiden keskellä takaa onnistuneen opiskelukokemuksen.


Majoitusvaihtoehdot ja hinnat.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Lue lisää opintomaksuista ja peruutusehdoista.


Noudatamme viranomaisten ajantasaisia koronaohjeistuksia. Ajankohtaiset ohjeet voit lukea täältä. 


Suomen kieli (12 opintoviikkoa)
30.8.–19.11.2021
Opetusta maanantaista perjantaihin
noin 25 tuntia viikossa
Hinta 930 € (sisältää opetuksen, aamiaisen ja lounaan opetuspäivinä)
Länsi-Suomen Opisto, Huittinen


Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Jos haluat tietää lisää koulutuksesta, ota yhteyttä vastuuopettaja Anne Helmiseen:
anne.helminen@lsopisto.fi 

Full immersion – Come, learn and communicate fluently in Finnish!

This general language skills programme is for everyone who already has a basic understanding of the Finnish language and wishes to speak and communicate better in Finnish. The programme is suitable for foreign students as well as for immigrants. During the three months we’ll focus on speaking, reading and writing and gain confidence in different communication situations. We’ll study basic grammar, pronunciation and vocabulary. We’ll also learn about Finnish society and culture and what it means to be a Finn. The goal is to prepare students for the intermediate level of National Certificate of Language Proficiency.

Study at West Finland College

The study environment is friendly and supportive. Each student will have their own study plan to follow to reach their individual learning goals.
The programme includes a lot of practical exercises and reading and also requires independent work aside from the contact teaching.

Course Contents:

Everyday interaction:

 • Dialogue

 • Communicational listening exercises

 • Learning through role-playing

 • Plays and games (for example vocabulary and structure exercises)

 • Interviews (everyday interaction)

 • Video (internalizing the language, getting feedback about your progress)

Knowledge of culture:

 • Trips, visits

 • Theme days

 • Topical: following news

Language structures:

 • Learning the basic structures of the language (grammar), writing and speaking (different themes)

 • Listening exercises

 • Finnish platforms in web (independent studying to learn the structures and widen vocabulary)

 • Individual feedback 


Learning material: Suomen Mestari 1, 2 and 3

Classes are from Monday to Friday at 9–14.15, i.e. 5 hours per day and 25 hours per week. 


Teacher: Anne Helminen

In case you want to hear more about the teaching plan, please contact the teacher anne.helminen@lsopisto.fi


After the course you will:  

 • Manage everyday interaction situations in Finnish

 • understand and be able to express oneself in intelligible way in Finnish

 • understand Finnish customary culture

 • Be able to use the basic structures of Finnish intelligibly 

Финский язык 30.08.2021–19.11.2021

Языковое погружение посреди финской природы - приезжайте, учитесь и общайтесь на финском языке!


Этот курс для тех, кто уже владеет азами финского и желает развивать дальше свои языковые умения. Курс подходит как иностранным студентам, так и иммигрантам. На курсе изучаются и повторяются базовые языковые конструкции, отрабатывается фонетика и расширяется бытовой словарный запас. Также студенты знакомятся с финским идентитетом, обществом и культурой. Курс направлен на подготовку студента к сдаче экзамена YKI среднего уровня.


Финский язык в Западно-Финляндском колледже

 
Контактное обучение проходит в ненавязчивой и стимулирующей атмосфере. Каждый студент продвигается по индивидуальному учебному плану, что способствует достижению личных учебных целей.


Помимо большого количества практических упражнений и  обширной теоретической базы курс предполагает также интенсивную самоподготовку во внеурочное время.

 
Ключевое содержание курса


Повседневные коммуникативные ситуации:

 • Практические диалоги

 • Упражнения на аудирование

 • обучение через ролевые упражнения

 • Языковые игры (напр. отрабатывание словарного запаса и языковых конструкций)

 • (бытовая коммуникация)

 • Учебная видеосъемка (усвоение языка, видеоканал отзывов о собственном прогрессе)

Знание культуры:                                                                                                  

 • , визиты

 • Тематические дни

 •  : мониторинг новостей

Языковые конструкции:

 • Изучение основных языковых конструкций (= грамматика)

 • письменные упражнения (= письменные навыки)  

 • Практика устной речи (= в рамках изучаемых тем)

 • Упражнения на аудирование

 • сетевые платформы разного уровня для изучения финского языка (самостоятельная работа для расширения словарного запаса и усвоения языковых конструкций)

 • Индивидуальные отзывы и мониторинг

Учебные материалы: Suomen Mestari 1, 2 ja 3

Обучение: пн-пт, 5 ак.часов в день 9.00–14.15, в неделю 25 ак. часов контактного обучения


Преподаватель: кандидат гуманитарных наук Анне Хелминен

После курса:


 • Студент ориентируется в бытовых языковых ситуациях и справляется с ними на финском языке

 • Понимает окружающих и способен доступно выразить себя на финском языке

 • Понимает финскую культуру и обычаи

 • Умеет применять конструкции финского языка


Западно-Финляндский колледж предлагает комфортные и безопасные условия для учебы


Студенты могут проживать в общежитиях кампуса, расположенного в живописном месте на берегу реки рядом с историческим зданием главного учебного корпуса, относительно недалеко от города.

На время курса учеба становится основным видом деятельности, поэтому резиденты страны имеют право на студенческую финансовую помощь от государства.

Подать заявку


Länsi-Suomen Opisto, Huittinen

Финский язык

30.8.–19.11.2021 /12 уч.недель

Занятия пн-пт 9.00 - 14.15
25ак.часов/нед.  + CPC
Стоимость 1 учебной недели:


77,50€ без проживания на кампусе

100€ с проживанием на кампусе в 2-местном номере

Стоимость включает обучение, завтрак и обед в учебные дниЗа дополнительной информацией по содержанию курса можно обратиться к старшему преподавателю Анне Хелминен:

anne.helminen(at)lsopisto.fi


Видео с занятий:

https://www.youtube.com/watch?v=5L9Wj28Omds

https://youtu.be/9O89WNwpBcw

Условия отмены  заявки


Западно-Финляндский колледж старается обеспечивать безопасную учебную среду для всех студентов:


Мы следуем всем инструкциям по безопасности, используем маски и соблюдаем социальную дистанцию. Для этого есть все возможности на нашем компактном кампусе с ограниченным количеством студентов.

OPETTAJASI

ANNE HELMINEN

Anne Helminen on reipas ja empaattinen kielen opettaja, joka opettaa Länsi-Suomen opistolla suomen kieltä.  

Koulutukseltaan hän on humanististen tieteiden kandi. Anne on työskennellyt aktiivisesti opetus- ja ohjaustehtävissä vapaan sivistystyön alalla.

Suomen kieli on Annelle rakas työväline, jota hän hyödyntää suomen kielen opettamisen ohella teatterin parissa. Opetustyön lisäksi Anne on toiminut ohjaajana harrastajateattereissa ja työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten ryhmissä. Anne on aina painottanut ryhmissään ihmisläheisyyttä ja ryhmäkeskeisyyttä.


Kielen opettajana Anne kokee, että on erityisen tärkeää luoda luottamus ja rentous ryhmään. Kun opiskelu on rentoa ja hauskaa sekä samalla tavoitteellista ja opiskelijan lähtötason huomioon ottavaa, opiskelusta tulee tehokasta ja mukavaa.  Oppiminen tapahtuu kuin itsestään. Anne arvostaa opiskelijoitaan ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että myös opiskelijat arvostavat toisiaan.
Anne kokee suomen kielen opettajana edustavansa myös suomalaista kulttuuria. Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat kielen ohella suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Opiskelijat oppivat myös ilmaisemaan ajatuksiaan ja esittämään mielipiteitään. Kurssi tarjoaa parhaassa tapauksessa oven kulttuuriin, erilaisuuden ymmärtämiseen ja paljon positiivista asennetta elämään!