Person Writing

SUOMEN KIELI

30.8.-19.11.2021

Hallitsetko suomen kielen alkeet, mutta tarvitset apua sujuvaan kanssakäymiseen? 
Länsi-Suomen opiston kolmen kuukauden mittaisessa, täysipäiväisessä suomen kielen koulutuksessa saat edellytykset työllistymiseen ja jatko-opiskeluun Suomessa.

Suomen kielen koulutuksessa saat rutiinia ja sujuvuutta arjen vuorovaikutustilanteisiin sekä itsevarmuutta ja monipuolisuutta itsesi ilmaisuun. Opit lisää suomalaisesta tapakulttuurista ja yhteiskunnasta sekä suomalaisista perusinstituutioista.
Opiskelu tapahtuu suomen kielellä käytännön harjoittein, keskustelun ja improvisaation keinoja hyväksi käyttäen. 

 

Full immersion – Come, learn and communicate fluently in Finnish!

This general language skills programme is for everyone who already has a basic understanding of the Finnish language and wishes to speak and communicate better in Finnish. The programme is suitable for foreign students as well as for immigrants. During the three months we’ll focus on speaking, reading and writing and gain confidence in different communication situations. We’ll study basic grammar, pronunciation and vocabulary. We’ll also learn about Finnish society and culture and what it means to be a Finn. The goal is to prepare students for the intermediate level of National Certificate of Language Proficiency.

 

Study at West Finland College

The study environment is friendly and supportive. Each student will have their own study plan to follow to reach their individual learning goals.
The programme includes a lot of practical exercises and reading and also requires independent work aside from the contact teaching.

 

Course Contents:

Everyday interaction:

 • Dialogue

 • Communicational listening exercises

 • Learning through role-playing

 • Plays and games (for example vocabulary and structure exercises)

 • Interviews (everyday interaction)

 • Video (internalizing the language, getting feedback about your progress)

Knowledge of culture:

 • Trips, visits

 • Theme days

 • Topical: following news

Language structures:

 • Learning the basic structures of the language (grammar), writing and speaking (different themes)

 • Listening exercises

 • Finnish platforms in web (independent studying to learn the structures and widen vocabulary)

 • Individual feedback 


Learning material: Suomen Mestari 1, 2 and 3

Classes are from Monday to Friday at 9–14.15, i.e. 5 hours per day and 25 hours per week. 


Teacher: Anne Helminen

In case you want to hear more about the teaching plan, please contact the teacher anne.helminen@lsopisto.fi


After the course you will:  

 • Manage everyday interaction situations in Finnish

 • understand and be able to express oneself in intelligible way in Finnish

 • understand Finnish customary culture

 • Be able to use the basic structures of Finnish intelligibly 

 

Kielikylpy keskellä suomalaista maalaismaisemaa – Tule, opi ja kommunikoi sujuvasti suomen kielellä!

​Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka hallitsevat jo suomen kielen alkeet ja haluavat kehittää lisää kielitaitoaan. Kurssi sopii sekä ulkomaalaisille opiskelijoille että maahanmuuttajille.


Opiskelun aikana opiskellaan suomen kielen perusteita: opiskellaan ja kerrataan kielen perusrakenteet, harjoitellaan ääntämistä sekä kehitetään arkielämän sanavarastoa. Sen ohella perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja suomalaisuuteen. Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa yleisen kielitutkinnon keskitasolle.

 

Suomen kielen opiskelu Länsi-Suomen opistolla

Opiskeluilmapiiri on välitön ja kannustava. Jokainen opiskelija seuraa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa saavuttaakseen henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.
Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia ja lukemista sekä edellyttää myös itsenäistä opiskelua ohjattujen tuntien ulkopuolella. 

 

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 Arjen vuorovaikutustilanteet:

 • dialogiharjoitukset

 • vuorovaikutteiset kuuntelutehtävät

 • roolin kautta oppiminen

 • pelit ja leikit (esimerkiksi sanasto- ja rakenneharjoitukset)

 • haastattelut (jokapäiväinen vuorovaikutus)

 • videoinnit (kielen sisäistäminen, palautekanava omasta edistymisestä)


Kulttuurin tuntemus:

 • retket, vierailut (kulttuurin tuntemus)

 • teemapäivät

 • ajankohtaisuus: uutisten seuranta

Kielen rakenteet:

 • kielen perusrakenteiden opiskelu (=kielioppi), kirjalliset harjoitukset (=kirjoittaminen),  

 • puhuminen (=teemat)

 • kuuntelutehtävät

 • suomen kielen eritasoiset harjoitusalustat verkossa (itsenäinen opiskelu rakenteiden hahmottamiseksi sekä sanavaraston laajentaminen)

 • yksilöpalautteet + seuranta


Oppimateriaali: Suomen Mestari 1, 2 ja 3

Opetusta on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.15, 5 tuntia päivässä, 25 tuntia viikossa.
Opettajana toimii Anne Helminen.

Koulutuksen jälkeen: 

 • selviydyt jokapäiväisistä arjen vuorovaikutustilanteista suomen kielellä

 • ymmärrät ja osaat ilmaista itseäsi ymmärrettävästi arjessa suomen kielellä

 • ymmärrät suomalaista tapakulttuuria

 • osaat käyttää ymmärrettävästi suomen kielen perusrakenteita

 

Opiskelu Länsi-Suomen opistolla

Koulutuksen ajan voit majoittua opiston pihapiirissä historiallisessa miljöössä sijaitsevissa majoitusrakennuksissa. Opiskelu Länsi-Suomen opistolla tarjoaa tilaa ajatella ja kehittää itseäsi yhteisössä. Rauhallinen ja pieni kampusalue Huittisen luonnon ja palveluiden keskellä takaa onnistuneen opiskelukokemuksen.


Majoitusvaihtoehdot ja hinnat.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Lue lisää opintomaksuista ja peruutusehdoista.


Noudatamme viranomaisten ajantasaisia koronaohjeistuksia. Ajankohtaiset ohjeet voit lukea täältä. 


Suomen kieli (12 opintoviikkoa)
30.8.–19.11.2021
Opetusta maanantaista perjantaihin
noin 25 tuntia viikossa
Hinta alkaen 930 € (sisältää opetuksen, aamiaisen ja lounaan opetuspäivinä)
Länsi-Suomen Opisto, Huittinen


Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Jos haluat tietää lisää koulutuksesta, ota yhteyttä vastuuopettaja Anne Helmiseen:
anne.helminen@lsopisto.fi 

 

OPETTAJASI

ANNE HELMINEN

Anne Helminen on reipas ja empaattinen kielen opettaja, joka opettaa Länsi-Suomen opistolla suomen kieltä.  

Koulutukseltaan hän on humanististen tieteiden kandi. Anne on työskennellyt aktiivisesti opetus- ja ohjaustehtävissä vapaan sivistystyön alalla.

Suomen kieli on Annelle rakas työväline, jota hän hyödyntää suomen kielen opettamisen ohella teatterin parissa. Opetustyön lisäksi Anne on toiminut ohjaajana harrastajateattereissa ja työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten ryhmissä. Anne on aina painottanut ryhmissään ihmisläheisyyttä ja ryhmäkeskeisyyttä.


Kielen opettajana Anne kokee, että on erityisen tärkeää luoda luottamus ja rentous ryhmään. Kun opiskelu on rentoa ja hauskaa sekä samalla tavoitteellista ja opiskelijan lähtötason huomioon ottavaa, opiskelusta tulee tehokasta ja mukavaa.  Oppiminen tapahtuu kuin itsestään. Anne arvostaa opiskelijoitaan ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että myös opiskelijat arvostavat toisiaan.
Anne kokee suomen kielen opettajana edustavansa myös suomalaista kulttuuria. Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat kielen ohella suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Opiskelijat oppivat myös ilmaisemaan ajatuksiaan ja esittämään mielipiteitään. Kurssi tarjoaa parhaassa tapauksessa oven kulttuuriin, erilaisuuden ymmärtämiseen ja paljon positiivista asennetta elämään!