top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste Länsi-Suomen opistoyhdistys ry:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, uutiskirjeiden tilaajille, koulutuksiin sähköisesti ilmoittautuville sekä verkkosivuston käyttäjille. Päivitetty versio laadittu 1.6.2021.

Rekisterinpitäjä

Länsi-Suomen opistoyhdistys ry. 
Aino Voipion tie 30, 32700 Huittinen.

Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa

Länsi-Suomen opisto 
opisto(at)lsopisto.fi
+358 (2) 560 7750

Rekisterin nimi

Länsi-Suomen opiston asiakas-, uutiskirje- ja yhteistyökumppanirekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden kehittäminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta.


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • henkilön nimi ja tehtävä tai asema yrityksessä

  • yritys tai organisaatio 

  • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

  • yrityksen internetsivujen osoite

  • yhteistyöhön liittyvät tiedot

  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on yhteistyön kannalta tarpeellista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Länsi-Suomen opistoyhdistys ry:n rekisterissä oleva henkilö on:

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.lansisuomenopisto.fi

  • edustaa yritystä, joka on Länsi-Suomen opiston asiakas tai yhteistyökumppani

  • on ilmoittautunut Länsi-Suomen opiston kurssille tai koulutukseen

  • on muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle esimerkiksi viestitse tai sähköpostitse.

Tietojen luovutus

Palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia: Google, Mailchimp ja Facebookin mainostyökalut.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.
Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa.

Evästeet

Tämä sivu käyttää evästeitä, joilla pyritään parantamaan palvelun laatua ja kehittämään sivuston sisältöä. 

Eväste (cookie) on pienikokoinen tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa käyttäjän tietokoneen muistiin. Evästeiden käyttö ei vahingoita tietokonetta tai tietokoneen sisältämää tietojärjestelmää. Evästeiden avulla keräämämme tieto on oletuksena anonyymia.
Evästeillä kerättyyn tietoon on rekisteröidyn suostumuksella mahdollista liittää käyttäjältä saatuja henkilötietoja ja käyttää tietoja rekisteröidyille erityisesti kohdennettuun markkinointiin.

Käyttäjille evästeet eivät näy, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai muuten vaikuta heidän selailukokemukseen. 
Mikäli käyttäjä ei halua mahdollistaa evästeiden hyödyntämistä, hän voi rajoittaa evästeiden käyttöä selaimen asetuksista. Kaikki nettiselaimet mahdollistavat evästeiden kieltämisen jopa sivustokohtaisesti. Evästeiden estäminen voi kuitenkin rajoittaa sivustojen toimivuutta.


Tämän sivuston artikkelit voivat myös sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia ja artikkeleita). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.
Sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä, monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa ja seurata vuorovaikutustasi, mikäli olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

bottom of page