top of page
opisto_07_edited.jpg

Länsi-Suomen opisto

Länsi-Suomen opisto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansanopisto, joka sijaitsee Satakunnassa, Huittisissa. Opistoa ylläpitää Länsi-Suomen opistoyhdistys ry.
Tarjoamme korkeatasoista ja ajan hermolla olevaa koulutusta eri elämänvaiheisiin. Koulutamme ihmisiä kohti uutta, oli kyseessä sitten jatko-opinnot, urakehitys tai parempi elämä ja oma hyvinvointi.

 

Viihtyisä oppimisympäristömme tarjoaa puitteet oivaltamiselle, kasvamiselle ja uuden löytämiselle. Kansanopistossa opitaan tärkeitä sosiaalisia taitoja ja solmitaan ystävyyssuhteita, jotka voivat kantaa läpi elämän.

 

Tuemme opiskelijan kehitystä ja tulevaisuuden suunnitelmia elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Kohtaamme, kuuntelemme ja syvennymme opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Opiskelu Länsi-Suomen opistolla

Pitkät koulutukset​

Pitkät koulutuksemme ovat kestoltaan kolmesta kuukaudesta yhteen lukuvuoteen. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa KELA:n opintotukeen. Opetusta järjestetään koulutuksesta riippuen ma-pe tai ma-to, keskimäärin 25 oppituntia viikossa.

 

Pitkät koulutuksemme on suunnattu 18 vuotta täyttäneille. Koulutuksesta riippuen voit opiskella opistossamme esimerkiksi lukion tai ammattikoulun jälkeen, työpaikkaa vaihtaessasi, työurasi varrella tai eläkkeelle jäätyäsi. Kansanopistossa opiskelu ei vaikuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä tai kuluta korkeakouluopintoihin myönnettäviä opintotukikuukausia.

 

Opiskelu antaa mahdollisuuden syventyä itseä kiinnostavaan alaan ja kehittää omaa osaamista. Opiskelu on käytännönläheistä ja keskittyy juuri siihen, mitä on oppimaan tultu. Asuntola-asuminen, osaava henkilökunta ja aktiiviset opiskelijat tekevät opiskelusta yhteisöllistä. Opiskelu Länsi-Suomen opistolla ei kuitenkaan velvoita asumista asuntolassamme.​

Lyhytkurssit​

Lyhytkurssit voivat olla yhden viikonlopun mittaisia tai pidempiä kursseja. Kurssitarjonnasta löytyy vaihtoehtoja kaikenikäisille. Lyhytkurssit tarjoavat osallistujilleen tietoa ja taitoa sekä virkistystä ja ainutlaatuisia kokemuksia. Myös lyhytkurssien osallistujilla on mahdollisuus majoittua opistokampuksen asuntoloissa.

vanhaopisto_02.jpeg

Historia

Kansanopistot rantautuivat Suomeen muista pohjoismaista 1890-luvulla, ja Länsi-Suomen Kansanopisto avasi ovensa ensimmäisenä suomenkielisenä kansanopistona 1.11.1892.
Opiskelijat olivat opiston alkuaikoina pääosin Huittisten ja lähiseutujen asukkaita.
Oppiaineina harjoiteltiin maanviljelyn ja kotitalouden taitoja. Ensimmäisen johtajansa M.A. Knaapisen aikoihin opistoa ei vielä avustanut valtio, vaan toimintaa rahoitettiin kurssimaksuilla, arpajaisilla ja lahjoituksilla.

Kehitystä ajan mukana muotoutuen

Länsi-Suomen opisto on selvinnyt monista vaikeista ajanjaksoista maamme historiassa. Keisarillisen Venäjän vallan aikana kansanopistotoimintaan suhtauduttiin idässä epäluuloisesti ja talousongelmat vaivasivat opistoa. Vasta itsenäistymisen ja sitä seuranneen kansalaissodan kärsimysten jälkeen toiminta alkoi vakiintua.

Sotavuodet 1939–1944 näkyivät myös Länsi-Suomen opiston elämässä - osa opiskelijoista ja opettajista lähti rintamalle, ja opintoja suoritettiin poikkeusjärjestelyin. Talvisodan aikana opistolla toimi tykistön koulutuskeskus ja jatkosodan aikana sotasairaala.

Suomen muuttuessa teollisuusvaltioksi 1960-luvulla alkoi opistolla tapahtua suuria muutoksia. Opistoon alkoi virrata opiskelijoita ympäri maata, ja kurssien markkinointi aloitettiin. Yhä useammin opiskelijat olivat ylioppilaita ja opettajat akateemisen tutkinnon suorittaneita. Myös opiskeltavissa aineissa tapahtui uudistuksia. Kielten opetus alkoi 1960- luvulla, ja siitä olemme edelleen tunnettu. Kurssitarjonta kasvoi muutenkin reilusti, kun kansanopistot saivat vapauden itse päättää tarjonnastaan. Opisto alkoi hitaasti, mutta varmasti muodostua oppimisen ja sivistyksen keskukseksi, mikä se tänään on.


Nykyään Länsi-Suomen opisto kulkee edelleen kehityksen aallonharjalla. Keskitymme olennaiseen ja teemme  vakaalla kädellä sitä, mistä meillä on kokemusta ja tietotaitoa. Emme pyri hallitsemaan kaikkia aloja, vaan keskitymme siihen, minkä osaamme parhaiten. Tarjoamme koulutusta tässä ajassa, tulevaa silmällä pitäen.

vanhaopisto_03.jpeg
bottom of page