Kesälukion oppiaineet ja päiväohjelma

Länsi-Suomen kesälukiossa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella yhtä tai kahta valitsemaansa oppiainetta.

 

Tarjolla olevat oppiaineet ovat englanti, lyhyt matematiikka ja tanssi.

Valitse kaksi kurssia: yksi aamupäivän kursseista ja yksi iltapäivän kursseista. On mahdollista valita myös ainoastaan yksi kurssi. 

Kesälukion päiväohjelma: 

Klo 8.00-9.00

Aamiainen opiston omassa ruokalassa (täysihoidon valinneille opiskelijoille).
 

Klo 9.00-12.15

Aamupäivissä on tarjolla kolme vaihtoehtoista kurssia/moduulia:
1. Lyhyen matematiikan 1. vuosikurssin kertaus (2 op, 38 oppituntia lähiopetusta)
2. Englannin kielen 2. vuosikurssin kertaus (2 op, 38 oppituntia lähiopetusta)
3. Tanssi minussa (2 op, 38 oppituntia lähiopetusta)

Klo 12.15-13.00

Lounas opiston omassa ruokalassa (täyshoidon valinneille opiskelijoille).

Klo 13.15-16.30 

Iltapäivissä  on tarjolla niin ikään kolme vaihtoehtoista kurssia/moduulia:
4. Englannin kielen 1. vuosikurssin kertaus (2 op, 38 oppituntia lähiopetusta)
5. Lyhyen matematiikan 2. vuosikurssin kertaus (2 op, 38 oppituntia lähiopetusta)
6. Koreografinen työskentely (2 op, 38 oppituntia lähiopetusta)

 

Klo 17.15-18.00

Päivällinen opiston omassa ruokalassa

(täysihoidon valinneille opiskelijoille).

 

HUOM! Olemme yhdistäneet matematiikan kurssit keskenään ja englannin kielen kurssit keskenään: aamupäivissä toteutetaan lyhyen matematiikan kertauskurssi (1. ja 2. vuosikurssin kertaus) ja iltapäivissä toteutetaan englannin kielen kertauskurssi (1. ja 2. vuosikurssin kertaus).
 

Opintohinnat 

Täysihoito (sis. opetus, oppimateriaalit, majoitus, ateriat): 
570 €/2 kurssia
390 €/1 kurssi
Ilman täysihoitoa (sis. opetus, oppimateriaalit): 
430 €/2 kurssia
230 €/1 kurssi

Tutustu Länsi-Suomen opiston majoitusvaihtoehtoihin täällä.

Koulutuksen peruutusehdot.

1.

Lyhyen matematiikan 1. vuosikurssin kertaus (2 op)

Tuntimäärä: 38 tuntia
 

Kurssi toimii toimii kertauskurssina opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet lukion 1. vuoden lyhyen matematiikan opinnot ja haluavat saada puuttumaan jääneen kurssisuorituksen, korottaa arvosanoja tai muuten vain parantaa osaamistaan.

Sopii sekä uuden että vanhan LOPS:n mukaan lukio-opintojaan suorittavalle.


Lukioon siirtyville opiskelijoille kurssi tarjoaa puolestaan mahdollisuuden ottaa haltuun lyhyen matematiikan opetussisältöjä etukäteen ja keventää näin tulevan opiskeluvuoden työmäärää.


Kurssin aikana käydään läpi lukion lyhyen matematiikan oppimissisältöjä seuraavien moduulien osalta:
MAY1 Luvut ja yhtälöt
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB3 Geometria

2.

Lyhyen matematiikan 2. vuosikurssin kertaus (2 op)

Tuntimäärä : 38 t


Kurssi toimii toimii kertauskurssina niille opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet lukion 2. vuoden lyhyen matematiikan opinnot ja haluavat saada puuttumaan jääneen kurssisuorituksen, korottaa arvosanoja, valmistautua ylioppilaskirjoituksiin tai muuten vain parantaa osaamistaan. Sopii sekä vanhan että uuden LOPS:n mukaan lukio-opintojaan suorittavalle.


Opiskelijolle, jotka ovat suorittaneet vasta lukion lyhyen matematiikan 1. vuoden opinnot, kurssi tarjoaa puolestaan mahdollisuuden ottaa haltuun lyhyen matematiikan 2. vuoden oppisisältöjä etukäteen ja keventää näin tulevan opiskeluvuoden työmäärää.


Kurssin aikana käydään läpi lukion lyhyen matematiikan oppimissisältöjä seuraavien moduulien osalta:
MAB4 Matemaattisia malleja
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Talousmatematiikan alkeet
Työskentelyn painotukset määräytyvät opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

3.

Englannin kielen 1. vuosikurssin kertaus (2 op)

Tuntimäärä: 38 t
 

Kurssi toimii toimii kertauskurssina niille opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet lukion 1. vuoden englannin kielen (A-kieli) opinnot ja haluavat haluavat saada puuttumaan jääneen kurssisuorituksen, korottaa arvosanoja tai muuten vain parantaa osaamistaan.


Lukioon siirtyville opiskelijoille kurssi tarjoaa puolestaan mahdollisuuden ottaa haltuun englannin kielen oppisisältöjä etukäteen ja keventää näin tulevan opiskeluvuoden työmäärää.
 

Kurssin aikana käydään läpi lukion englannin kielen A-oppimäärän oppimissisältöjä seuraavien moduulien osalta:
ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen
ENA2 Englanti globaalina kielenä
ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä

Työskentelyn painotukset määräytyvät opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

4.

Englannin kielen 2. vuosikurssin kertaus (2 op)

Tuntimäärä: 38 t
 

Kurssi toimii kertauskurssina niille opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet lukion 2. vuoden englannin kielen (A-kieli) opinnot ja haluavat saada puuttumaan jääneen kurssisuorituksen, korottaa arvosanoja, valmistautua ylioppilaskirjoituksiin tai muuten vain parantaa kielitaitoaan. Sopii sekä vanhan että uuden LOPS:n mukaan lukio-opintojaan suorittavalle.


Opiskelijolle, jotka ovat suorittaneet vasta lukion englannin kielen 1. vuoden opinnot, kurssi tarjoaa puolestaan mahdollisuuden ottaa haltuun englannin kielen 2 vuoden oppisisältöjä etukäteen ja keventää näin tulevan opiskeluvuoden työmäärää.


Kurssin aikana käydään läpi lukion englannin kielen A-oppimäärän oppimissisältöjä seuraavien moduulien osalta:
ENA4 Englannin  kieli  vaikuttamisen  välineenä
ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede
ENA6 Englannin  kieli  jatko-opinnoissa  ja  työelämässä

Työskentelyn painotukset määräytyvät opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

5.

Tanssi minussa (2 op)

Tuntimäärä: 38 t
Opiskelijan tanssikäsitys rikastuu ja kokemus itsestä tanssijana vahvistuu. Opiskelijan kehonhahmotus ja -hallinta sekä kyky keholliseen ilmaisuun kehittyvät.

 

Kurssin aikana tutustutaan eri tanssilajeihin katsomalla, keskustelemalla ja itse tanssien. Tehdään tanssitekniikka- ja tanssi-improvisaatioharjoituksia sekä opetellaan valmista liikemateriaalia. Harjoitellaan esiintymistä toisille ja reflektoidaan toimintaa. 


Opettaja: Niina Kastari 

6.

Koreografinen työskentely

Tuntimäärä: 38 t
 

Opiskelija tutustuu koreografiseen työskentelyyn ja rohkaistuu tuottamaan ja sommittelemaan omaa liikettä. Halukkailla opiskelijoilla on mahdollisuus aloittaa kurssin aikana myös lukion tanssidiplomin tekeminen.  


Tutustutaan koreografisiin työkaluihin ja tanssin sommitteluun sekä tehdään erilaisia improvisaatio- ja kompositioharjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan rakennetaan koroegrafioita joko yksin tai ryhmänä. Huomioidaan musiikki, valaistus, puvustus ja maskeeraus osana koreografista prosessia. Työskentelyä reflektoidaan yksin ja yhdessä.


Opettaja: Niina Kastari 

7.

TALD7 Tanssin lukiodiplomi (2 op)

Tuntimäärä: 38 t

 

Opiskelija antaa näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Tanssidiplomin voivat suorittaa Länsi-Suomen kesälukion tanssi-ilmaisun kurssille Koreografinen työskentely (2 op) osallistuneet opiskelijat. 


Opiskelija on mukana soolo- tai ryhmäteoksessa joko esiintymällä siinä tanssijana tai tekemällä koreografian. Diplomityöskentely aloitetaan lähiopetuksessa Koreografinen työskentely -kurssin aikana, jonka jälkeen opiskelijat jatkavat työskentelyä itsenäisesti (mahdollisuus etäohjaukseen). Opintokokonaisuus tuodaan päätökseen elokuussa, jolloin on kaksi lähiopetuspäivää sekä esitysilta, jossa nähdään opiskelijoiden teokset. Lisäksi opiskelija kuvaa kirjallisesti tanssin opiskelupolkuaan ja tanssillista kehitystään.

 

Hinta: 140 € / opiskelija (sis. opetuksen lisäksi majoituksen ja ruokailut elokuun lähiopetusjaksolla)


Opettaja: Niina Kastari ja vieraileva arvioitsija

Kesälukion oppiaineet/ kurssit

_edited.jpg

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Kesälukion rehtori

Niina Kastari 

niina.kastari@lsopisto.fi

044 979 0618