top of page
Niina Kastari kuva 6.jpg

NIINA FILI

Niina Fili on ihmisen kokonaisvaltaisesta kasvusta ja kehollisen harjoittelun mahdollisuuksista kiinnostunut tanssipedagogi. 


Hän on työskennellyt useita vuosia tanssin ja liikkeen parissa opettajana ja myös esiintyjänä keskittyen erityisesti nykytanssiin ja somaattiseen harjoitteluun. Niina on ehtinyt kouluttautua kasvatustieteen maisteriksi, tanssinopettajaksi (amk) ja Somatic Pilates -ohjaajaksi.  Niina on työskennellyt tuntiopettajana esimerkiksi taiteen perusopetuksessa, tanssin ammatillisissa opinnoissa sekä yliopistotason näyttelijäntyön koulutuksessa. Länsi-Suomen opistolla Niina toimii paitsi opettajana myös koulutussuunnittelun tehtävissä. 


Tanssin ja liikkeen opettajana Niina ohjaa ihmisiä luomaan rehellisen yhteyden itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Hänelle tärkeitä arvoja opetustyössä ovat jokaisen osallistujan kunnioittaminen, kokemuksellisuus ja tutkiva mieli sekä kokemusten jakaminen ja yhdessä tekemisen ilo. Opettajana Niina on asiastaan innostunut, täsmällinen ja lempeä. 
Niinan mielestä tanssin opettamisessa erityisen kiehtovaa on mahdollisuus tulla sinuiksi itsensä kanssa kehollisen harjoittelun avulla, mahdollisuus keholliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen toisten kanssa sekä mahdollisuus kokea erilaisia ”maailmoja” vaihtelevien musiikki- ja tanssikulttuurien myötä.   


Niinan tunneilla opiskellaan jazztanssia ja nykytanssia sekä baletin perustekniikkaa, työstetään liikemateriaalia improvisaation ja koreografisten työkalujen avulla sekä harjoitetaan kehontuntemusta ja -hallintaa erityisesti pilatesmenetelmän avulla.Kehotietoisuus ja keho-mieliyhteys ovat opetuksessa keskeisellä sijalla. Liikettä lähestytään lempeästi ja kehoa hyväksyvästi.

Paritanssi -koulutuksessa Niinan opetus painottuu kehonhuoltoon. Opetuskokonaisuuden aikana opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kehostaan ja näin ollen itsestään entistä tarkempia havaintoja, herkistää kykyään tuntea kehossa tapahtuvia muutoksia, löytää ergonomisempia tapoja olla ja liikkua sekä vapauttaa kehollista ilmaisuaan.

 

bottom of page