top of page
Niina Kastari kuva 9.jpg

NIINA KASTARI

Jazz- ja nykytanssi, baletin perustekniikka, koreografinen työskentely, kehonhuolto

Niina on ihmisen kokonaisvaltaisesta kasvusta ja kehollisen harjoittelun mahdollisuuksista kiinnostunut tanssipedagogi. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, tanssinopettaja (amk) ja Somatic Pilates -ohjaaja ja on työskennellyt useita vuosia tanssin ja liikkeen parissa opettajana ja myös esiintyjänä keskittyen erityisesti nykytanssiin ja somaattiseen harjoitteluun. Niinalla on opetuskokemusta muun muassa taiteen perusopetuksesta ja tanssin ammatillisesta koulutuksesta. Länsi-Suomen opistolla hän toimii paitsi opettajana myös koulutussuunnittelun tehtävissä. 

Tärkeiksi arvoiksi opetustyössä hän nimeää jokaisen osallistujan kunnioittavan kohtaamisen, lempeän suhtautumisen itseen, tutkivan mielen, kokemusten jakamisen ja yhdessä tekemisen ilon. 

Niinan tunneilla opiskellaan jazztanssia ja nykytanssia sekä baletin perustekniikkaa, työstetään liikemateriaalia improvisaation ja koreografisten työkalujen avulla sekä harjoitetaan kehontuntemusta ja -hallintaa erityisesti pilatesmenetelmän avulla. 

Paritanssi 1 - Seuratanssi -koulutuksessa Niinan opetus painottuu kehonhuoltoon. Opetuskokonaisuuden aikana opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kehostaan ja näin ollen itsestään entistä tarkempia havaintoja, herkistää kykyään tuntea kehossa tapahtuvia muutoksia, löytää ergonomisempia tapoja olla ja liikkua sekä vapauttaa kehollista ilmaisuaan.

Paritanssi 2 - Parin kanssa näyttämöllä -koulutuksessa Niina opettaa tanssia ja kehonhuoltoa. Tämän opintokokonaisuuden aikana opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa liikerepertuaariaan, vahvistaa erilaisia laatuja liikkeessään, harjoittaa kehon kannatusta ja liikkeen rentoutta sekä kehittää rytmistä työskentelyään. Parityöskentely on olennaisessa roolissa ja sitä lähestytään erityisesti taidetanssin tulokulmasta.
 

bottom of page