top of page
Janita Rannisto kuva 1.JPG.jpg

JANITA RANNISTO

Aivoterveyteen erikoistunut fysioterapeutti, tanssinopettaja, villiyrttiohjaaja

vieraileva opettaja

Janita on tanssinopettaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) ja hortaohjaaja (Hortoilu.fi). Hän on suorittanut myös aivoterveyden edistäminen -erikoistumisopinnot (TAMK). Hän työskentelee tanssin sekä kehonhuollon ja mielenhuollon parissa. Ihmisen hyvinvointi ja ihmisen olemuksen ihmettely jaksaa aina sytyttää Janitan kiinnostuksen ja oppimishalun.

Kehon ja mielenhuoltoon liittyvän työn keskiössä Janitalla on ohjata ihmisiä luomaan itselleen yksilöllisiin tarpeisiin soveltuva harjoitus- ja huolto-ohjelma. Tärkeänä osana on palautumisesta huolehtiminen ja kantavana periaatteena pyrkimys, että ihminen oppii kuuntelemaan itseään sekä ymmärtämään ja havaitsemaan kehon ja mielen mahdollisuudet ja rajallisuudet kussakin hetkessä. Näin kullakin on mahdollisuus valita itselleen eri tilanteissa sopivia menetelmiä ja johtaa itseään hyvinvointiin.

Janitan aivoterveyden asiantuntemus keskittyy kuormittumisen ja palautumisen tarkasteluun, kehollisiin menetelmiin aivotyön apuna sekä villien ja kesyjen kasvien ja luonnon tarjoamaan apuun aivojen hyvinvoinnin ja terveyden tukena.

Villivihannekset ovat astuneet Janitan elämään tilanteessa, jossa tarvittiin tukea palautumiseen ja sisäilmaongelmien aiheuttamista terveyshaasteista toipumiseen. Villivihannesten seikkaillessa hänen elämäänsä ja keittiöönsä elämään tuli lisää väriä, iloa ja hyvinvointia. Tätä ihanuutta muillekin jakaakseen Janita opiskeli hortaohjaajaksi. Hortan eli villivihannesten keruun ja käytön ohjaamisessa tärkeää Janitalle on välittää iloa, joka syntyy näiden ilmaisten ja monesti rikkaruohoiksi tuomittujen kasvien hyödyntämisestä ja niiden arvon ymmärtämisestä.

Hyvinvoinnin startin villivihanneskoulutuksen jälkeen osaat turvallisesti ja luontoa kunnioittaen kerätä villivihanneksia ja käyttää niitä arkiruoassasi. Opit tunnistamaan joitakin yleisimpiä helposti saatavilla olevia kasveja ja opit, millä tavoin ne voivat tukea hyvinvointiasi.

bottom of page